Progres Personal

Home > Progres Personal

Progres Personal

Sistemul de progres este coloana vertebrală a dezvoltării tânărului cercetaş pe parcursul temerariatului. Aceasta este complementară cadrului simbolic, având patru etape de progres, fiecare caracterizată de o durată recomandabilă şi de obiectivele ce trebuie atinse în cadrul etapei respective.

progres pers

Un simbol este o imagine sau o figură cu anumită trăsătură care dă posibilitatea reprezentării unui obiect, proces sau concept. Floarea de crin este simbolul cercetăşiei. Desenul ei variază de la o organizaţie naţională la alta şi derivă de la vechile hărţi în care reprezenta Nordul. Citându-l pe Baden-Powell, ea reprezintă « calea bună, pe care toţi cercetaşii ar trebui s-o urmeze ». Organizaţia Naţională Cercetaşii României are ca particularitate a florii de crin cetina de brad pe fundalul crinului.
Cadrul simbolic îi încurajează pe tineri să privească puţin mai departe de ceea ce văd în faţa ochilor, îi inspiră să facă din ceva obişnuit ceva extraordinar, din imposibil posibil şi din ceva imperceptibil ceva ce poate fi simţit intuitiv. Îi ajută să vadă, să gândească şi să simtă lucruri şi situaţii pe care, în mod obişnuit, nu le-ar sesiza. Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 11-14 ani, respectiv ramura de vârstă temerari, Metoda Scout propune ca şi cadru simbolic explorarea unui nou teritoriu împreună cu patrula. Acesta corespunde nevoilor vârstei, respectiv gustului pentru explorare, interesului de a cuceri un teritoriu şi apartenenţei la un grup de semeni, adică patrula.

Sursa: Ghidul Liderului de Temerari