Câmpie

Home > Câmpie

Câmpie

CADRUL IMAGINAR:

Etapa I – Câmpia Ținutului Theon

Sunteți pe cale să deveniţi Temerari, iar scopul vostru este de a ajunge într-o zi la porțile Cetății ARA, unde vă așteaptăetapa1 - campie comunitatea exploratorilor. Pentru aceasta, aveți de străbătut un ținut mare şi necunoscut. La finalul acestei aventuri, numai având asupra voastră ”Cheia Legendei” veţi putea deschide porţile Cetăţii ARA

Acum, vă aflați în Ținutul THEON, Ținutul neexplorat al zeilor.

Aţi rămas singuri și debusolați într-un spațiu întins și fără nici un reper la orizont. După lungi rătăciri aţi zărit o turmă de oi și un om ciudat lângă ele, îmbrăcat cu o șubă și sprijinindu-se în toiag. Este un ciobănaș. El vă ajută să înţelegeţi că vă aflați în prima dintre cele patru zone ale ținutului, dar din păcate, nu vă poate povesti mai multe despre celelalte zone deoarece locuitorii de aici nu au ocazia să călătorească şi să cunoască, aşa cum faceţi voi. Însă ciobănaşul este dispus să vă ajute, dacă voi, la rândul vostru, veţi întocmi harta Ținutului Theon, cu toate zonele ei, pe care voi urmează să le străbateți în drumul spre Ara.

Harta trebuie să conţină toate zonele pe care le veți străbate, iar pentru aceasta ciobănaşul v-a lăsat o harta goală, pe care va trebui să o completaţi cu datele din toate cele patru zone. Pentru a putea străbate ”Ținutul Theon”, voi trebuie mai întâi să deveniți Temerari. Pentru aceasta, aveți de îndeplinit misiuni date de Ciobănaș.

Odată îndeplinite aceste misiuni, veți primii primul însemn de progres personal.

Pentru a trece în următoarea zonă a Ţinutului THEON, va trebui să prezentați prima parte a hărții. După aceasta va trebui să treceţi de Marea Provocare a Câmpiei, pentru a putea obţine prima parte a ”Cheii Legendei”, care deschide porțile Cetății ARA.

OBIECTIVE:

campie1

STUDIAZĂ CERINȚELE …